Komfortowe noclegi nad morzem

Regulamin

Regulamin i warunki

korzystania z Apartamentów Lighthouse:

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i korzystać z apartamentów.

Regulamin jest umową pomiędzy Gościem a Wynajmującym. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie. Będziemy wdzięczni za jego przestrzeganie.

Regulamin najmu Apartamentów Lighthouse.

 1. Poniższy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w apartamentach.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakres odpowiedzialności Gości i Wynajmującego oraz zasady przebywania w apartamentach oraz przynależnych pomieszczeniach.
 3. Regulamin dostępny jest w informatorze w apartamentach oraz na stronie internetowej apartamentylighthouse.pl
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty meldunkowej.
 5. Regulamin określa warunki, na których Goście mogą dokonać rezerwacji noclegu i najmu apartamentu noclegowego. Dokonanie rezerwacji dowolną drogą, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji, umowę najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Gość to osoba dokonująca rezerwacji i najmu, Wynajmujący to właściciel lub zarządzający apartamentami.

Zasady rezerwacji i płatności

 1. Rezerwacji noclegu dokonać można na kilka sposobów:
  -poprzez przesłanie e-maila z zapytaniem na adres biuro@apartamentylighthouse.pl (dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, liczba gości w apartamencie, przewidywaną godzinę przybycia) oraz otrzymanie potwierdzenia zgłoszonej daty i warunków przez Wynajmującego;
  -telefonicznie pod numerem +48 609691211 lub +48502628510;
  -poprzez partnerskie Portale Internetowe oraz agentów z którymi Wynajmujący ma podpisane stosowne umowy pośrednictwa;
  -bezpośrednio na stronie www.apartamentylighthouse.pl za pomocą wiadomości – formularz kontaktowy lub poprzez system rezerwacji.
 2. Za podanie nieprawidłowych danych w zgłoszeniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Gość.
 3. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin.
  Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 4. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% , 50% lub całości należnej kwoty (w zależności od wybranej oferty), na poniższy rachunek bankowy w terminie wyznaczonym w warunkach rezerwacji. Wysokość zadatku może być ustalona indywidualnie z Rezerwującym.
 5. Zadatek wpłaca się na rachunek bankowy PKO BP Wynajmującego, numer rachunku bieżącego 98 1020 2821 0000 1802 0073 7593 lub numer rachunku walutowego w przypadku płatności w EURO , BIC Swift BPKOPLPW PL12 1020 2821 0000 1902 0167 0389. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Imię i Nazwisko oraz daty pobytu.
 6. Pozostała kwota płatna na miejscu gotówką w dniu przyjazdu, chyba, że ustalono inne zasady płatności z Wynajmującym.
  Potwierdzenie rezerwacji Rezerwujący otrzyma w ciągu 48 godzin, od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Wynajmującego na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.
  W przypadku braku wpłaty zadatku w wysokości i w terminie wskazanym w warunkach rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana.
  Opłaty dodatkowe lub karne, które nie zostały uwzględnione podczas rezerwacji, a są wymienione w Regulaminie są obowiązujące dla Gościa (np. opłata za zwierze, łóżeczko, zniszczenia lub zgubienia).

Warunki odstąpienia i rezygnacji

 1. Gość może dokonać anulacji rezerwacji i otrzymać zwrot zadatku na nie później niż 30 lub 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Ilość dni uzależniona jest od wybranej oferty (planu cenowego). Zwrot zadatku nie  przysługuje w przypadku zarezerwowania oferty bezzwrotnej lub zarezerwowanie terminu specjalnego (np. Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Boże Narodzenie, Sylwester)
 2. W przypadku odstąpienia od rezerwacji potwierdzonej zadatkiem, pobierane są następujące opłaty:
 • kwotę zadatku – gdy odwołanie rezerwacji nastąpi na mniej niż 30 dni lub 14 dni przed terminem rozpoczęcia najmu Apartamentu (ilość dni uzależniona jest od wybranej oferty);
 • 100% kosztu zarezerwowanego pobytu – gdy odwołanie rezerwacji nastąpi w dniu przyjazdu (dotyczy także niepojawienia się w Apartamencie)
 • 100 % kosztu  zarezerwowanego pobytu w przypadku rezerwacji oferty bezzwrotnej;
 • 100% kosztu zarezerwowanego pobytu, gdy Rezerwujący nie wykorzysta w zarezerwowanym terminie całej usługi najmu (np. skróci pobyt).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania pisma drogą mailową na adres

biuro@apartamentylighthouse.pl

Składowe ceny

 1. Podana w potwierdzeniu rezerwacji apartamentu cena, jest ceną brutto.
 2. Cena za pobyt obejmuje:
 • Pobyt w apartamencie dla maksymalnej, ustalonej dla niego liczby osób w wybranym terminie.
 • Koszt zużytych przez Gości mediów (woda, energia, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.
 • Koszt sprzątania końcowego w tym pranie bielizny pościelowej i łazienkowej.
 • Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej/ uzdrowiskowej, która jest płatna w dniu przyjazdu. Wysokość opłaty i sposób jej uiszczenia należy ustalić z Wynajmującym.

Doba noclegowa

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zameldowanie odbywa się do godziny 20:00. W przypadku zameldowania po ustalonej godzinie, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 50 zł.
 3. Istnieje możliwość dopasowania godzin za zgodą obu stron, pod warunkiem, że nie kolidują z innymi rezerwacjami.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia doby noclegowej, pod warunkiem zgłoszenia prośby Wynajmującemu telefonicznie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący uwzględni prośbę w miarę dostępu wolnych apartamentów.
 5. Przedłużenie pobytu kosztuje 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 18.00. Zatrzymanie apartamentu po godzinie 10:00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie doby pobytu.

Warunki najmu

 1. Część apartamentów wyposażonych jest w system umożliwiający samodzielne zakwaterowanie. Goście otrzymują szczegółową instrukcję jak odebrać klucze ze skrytki. Zameldowanie możliwe jest od 16:00 na podstawie tymczasowych kodów dostępu wysyłanych w dniu przyjazdu za pomocą wiadomości SMS lub klucze przekazywane są osobiście przez Wynajmującego.
 2. Cena najmu/noclegu obejmuje pełne umeblowanie i wyposażenie apartamentu wraz z kompletem czystej pościeli, ręczników oraz zestawu startowego złożonego z 3 rolek papieru, ręcznika papierowego, mydła do rąk, płynu do naczyń, 3 kostek do zmywarek, zestawu woreczków do kosza, ściereczki oraz gąbeczki, tak aby nasi Goście nie musieli zaczynać swojego pobytu od zakupów.
 3. Wydanie apartamentu na najem krótkoterminowy, następuje po uregulowaniu całej kwoty najmu.
 4. Apartamentu nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
 5. Gość odpowiada materialnie za powierzone mienie, a akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że uiści koszty ewentualnych szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Gościa.
 6. Gość zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego na szkodę lub w miarę możliwości im przeciwdziałać.
 7. Gość zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o wszelkich szkodach, jakie wyrządził w apartamencie lub w jego wyposażeniu.
 8. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu, pilota do szlabanu/bramy lub karty magnetycznej do dodatkowych pomieszczeń z atrakcjami (dotyczy oferty z dostępem do SPA czy siłowni). Rezerwujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej – 350 zł za klucze oraz za pilot do szlabanu/bramy, 200 zł za kartę, 250 zł za opaskę.
 9. Gość zobowiązuje się do wykorzystywania apartamentu wyłącznie do celów mieszkaniowych i noclegowych.
 10. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz urządzania spotkań towarzyskich uciążliwych dla pozostałych lokatorów budynku. W przypadku interwencji straży miejskiej lub policji, Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, zatrzymać wpłacona kwotę czynszu, a Gościa obciążyć karą umowną w wysokości 500 zł.
 11. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu również na balkonie przynależnym do apartamentu. W przypadku złamania zakazu Gość uiści opłatę za dodatkowe sprzątanie (pranie tapicerek, zasłon, tekstyliów oraz ozonowanie pomieszczeń) w wysokości 1000 zł lub interwencji Straży Pożarnej w przypadku uruchomienia się czujnika dymu. Koszt interwencji Straży Pożarnej jest uzależniony od wielu czynników tj. liczby osób biorących udział w akcji, pojazdów i czasu trwania akcji. Szacowane koszty mogą wynieść od 5 000,00 do 8 000,00 zł. Ostateczny koszt określa Straż Pożarna.
 12. W apartamencie należy przestrzegać zasad ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.
 13. W części apartamentów akceptujemy pobyt zwierząt, koszt pobytu 1 zwierzaka to 150 zł brutto za pobyt.
 14. Gość ma obowiązek zgłosić niezadowolenie z jakości usług lub z jakiegokolwiek innego powodu, zależnego od Wynajmującego, ten fakt należy zgłosić natychmiast. Zgłoszony problem zostanie rozwiązany w miarę możliwości w trybie natychmiastowym.
 15. Wszelkie wątpliwości, reklamacje, należy zgłaszać maksymalnie do 2 godzin od zameldowania, w innym wypadku, nie będą one uznane.
 16. Rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w apartamencie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie rezerwującego pozostawione w apartamencie lub w samochodzie.
 17. Cena najmu nie obejmuje ubezpieczenia. Goście korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, w czasie całego rekreacyjnego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w apartamencie obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia apartamentu z wyjątkiem maszynek do golenia, szczoteczek do zębów, ładowarek telefonicznych, tabletów i komputerów.
 19. W apartamencie nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 20. W mieszkaniu nie może nocować większa liczba osób niż wskazana w rezerwacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł za każdą dodatkową osobę, za każdy dzień najmu, w przypadku przekroczenia liczby osób wskazanych w rezerwacji.
 21. Instrukcje obsługi wybranych urządzeń dostępne są w apartamencie.
 22. Jeżeli Gość ma wątpliwości jak bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi lub innym wyposażeniem apartamentu to bezwzględnie zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Wynajmującym pod numerem tel. +48 609691211.
 23. Dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu, możliwa jest za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł (nie obejmuje to mycia naczyń)
 24. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio oraz przedmioty gospodarstwa domowego, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zmniejszyć ogrzewanie, sprawdzić zamknięcie drzwi.

Poufność danych osobowych

 1. Dane osobowe Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Wynajmującego wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.
 2. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację Polityki Prywatności – Klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na stronie: https://apartamentylighthouse.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 4. Administratorem Twoich danych jest Firma AKKM Arkadiusz Pawlak z siedzibą w Dźwirzynie ul. Sportowa 1, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6711619518, REGON: 320399359

Wynajmującym oraz firmą zarządzającą apartamentami jest:
Firma AKKM Arkadiusz Pawlak
ul. Sportowa 1, Dźwirzyno 78-131
NIP: 6711619518  REGON : 320399359